Візитка
Життєве кредо 
    "Візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява. Візьми усмішку і подаруй її тому, хто потребує. Візьми доброту і дай її тому, хто сам не вміє віддавати. Візьми віру і віддай її кожному, хто її не має. Візьми любов і неси її світові."
Мої цінності 
 Незалежність, Повага, Дружба, Розвиток.

    Ваш час обмежений, не витрачайте його, проживаючи чуже життя. Не попадайтеся на гачок віровчення, яке існує на уявленнях інших людей. Не дозволяйте поглядам інших заглушати свій власний внутрішній голос. І дуже важливо мати мужність слідувати своєму серцю та інтуїції. Вони, так чи інакше, вже знають, що ви дійсно хочете зробити. Все інше – другорядне. – Стів Джобс


   «Не той учитель, хто отримав виховання та освіту вчителя, а той, у кого є внутрішня потреба в тому, що він є, повинен бути і не може бути іншим.»
                                                                                                                                                               Л. М. Толстой    Наше суспільство сьогодні, як ніколи, потребує активних і творчих людей. Здатних приймати рішення, творчо підходити до розв’язання проблем, самостійно контролювати й оцінювати результати своєї діяльності. Головне завдання, яке стоїть перед суспільством ХХІ століття , - навчити як навчатися і як мислити, як застосовувати знання для розв'язання будь-якої життєвої ситуації.
    Сучасний працівник галузі освітніх послуг повинен сформувати особистість здатну досягати успіху та самовдосконалення. Отже, школа як живий організм, постійно міняючись, повинна стати тим творчим середовищем різних рівнів і напрямів, завдання якого – дати людині можливість знайти себе в цьому складному світі. Розуміння значення освіти, необхідності реформування її системи, вихід на вищу якість та духовність, пошук нових шляхів в освітянському просторі охопило сьогодні не тільки Україну, а всю Європу. Освіта - вироблений суспільством інструмент для формування власного майбутнього, а нова українська держава потребує діяльних, інтелектуально розвинених громадян, бо лише творча, естетично багата осо­бистість в змозі розв'язувати складні завдання, які за­безпечать не просто виживання, а прогрес нації, здат­ної посісти гідне місце в світовому співтоваристві. Сучасна людина  вчиться все своє життя,намагаючись відповідати вимогам суспільства.
    Саме тому я працюю над проблемою - «Організація самоосвітньої діяльності учнів за допомогою  інформаційних комп’ютерних технологій».
    Завдання, визначені Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, Концепцією загальної середньої освіти, орієнтують учителя на впровадження таких форм і методів навчання, які розвивають вміння самостійно вчитися, критично мислити, здатність до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності. Переконана, саме такими є інтерактивні технології навчання, які викликають інтерес до пізнавального процесу, розвивають творчий потенціал особистості, розумову та емоційні сфери. Поняття «інтерактив», у моєму розумінні, – це здатність взаємодіяти або діалогізувати з чимось (наприклад, з комп’ютером), кимось (людиною, героєм твору). Інтерактивне навчання насамперед – діалогічне навчання, під час якого вчитель взаємодіє з учнем (або учень з учнем) на рівних, без домінування однієї думки над іншою. Учні активно міркують з приводу творів мистецтва, вступають у дискусію і не бояться сказати щось не так. Якщо відповідь учня неповна чи неправильна, його доповнює інший. Головне, щоб на заняттях була створена така атмосфера, яка б сприяла не лише здобуттю нових знань, але й розвитку пізнавальної діяльності учнів.

1 коментар:

  1. Доброго вечора, пані Галино!
    Зробіть,будь-ласка, повторний запит на співавторство для "Істини", щоб мати змогу там публікуватися.

    ВідповістиВидалити